УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Годишна програма за управление за разпореждане и управление на общинската собственост

Приета с решение № 215 по Протокол № 22 от заседание на Общински съвет – Каварна от 26.01.2021 г., допълнена с решение № 230 по Протокол № 23 от заседание на Общински съвет – Каварна от 26.02.2021 г.; допълнена с решение № 253 от заседание на Общински съвет – Каварна от 23.03.2021 г.; допълнена с Решение № 269 от Протокол № 27 от заседание на Общински съвет – Каварна от 10.05.2021 г.; допълнена с Решение № 301 от Протокол № 31 от заседание на Общински съвет – Каварна от 29.06.2021 г.

Прикачени файлове