640 293017 m6439Елена Матеева Балтаджиева

Приемен ден:

Понеделник от 14:00 до 17:00 часа..

Телефон за връзка: 0570/ 8 18 18

E-mail: obshtina@kavarna.bg