ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ

За обучението и възпитанието на децата в детските заведения на територията на община Каварна се грижат истински професионалисти с дългогодишен опит. 
Основна цел  на персонала  е  отглеждане и възпитаване  на децата в спокойна, благоприятна и щастлива среда. Създадена е комфортна и топла атмосфера, в която децата се чувстват обичани, ценени и уверени в своите възможности. Специално внимание се отделя за изграждане на комплекс от дейности, осигуряващи оптимални педагогически условия за ранна социализация на децата, за тяхното здравословно, интелектуално и личностно развитие. Важно значение се обръща за развитието на интересите, способностите и таланта на детето, съобразявайки се с индивидуалната динамика в неговото развитие.

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Каварна