НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Регистър на подадените заявления и сключените договори по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради