ДЕКЛАРАЦИИ И РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗПКОНПИ

ДЕКЛАРАЦИИ И РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗПКОНПИ - 2019 ГОДИНА

Име и фамилия Дата на подаване Декларация
Благомир Станев 15.05.2019г. Изтегли
Вела Вълкова 02.05.2019г. Изтегли
Георги Георгиева 13.05.2019г. Изтегли
Донка Велева 13.05.2019г. Изтегли
Евгени Чобанов 15.05.2019г. Изтегли
Евелина Кенерлиева 16.05.2019г. Изтегли
Ердоан Демиров 14.05.2019г. Изтегли
Иван Стоянов 02.05.2019г. Изтегли
Николай Дърлянов 15.05.2019г. Изтегли
Павлина Димитрова 16.05.2019г. Изтегли
Павлина Димитрова 13.05.2019г. Изтегли
Сашо Атанасов 13.05.2019г. Изтегли
Тихомир Василев 15.05.2019г. Изтегли

Прикачени файлове