ДЕКЛАРАЦИИ

Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - 2020 година

Име и фамилия Дата на подаване Декларация
Светла Стоянова 14.01.2020 г. Изтегли
Павел Станчев 12.02.2020 г. Изтегли
Павлина Алексиева 10.03.2020 г. Изтегли
Диляна Ангелова 22.04.2020 г. Изтегли
Павлина Андонова 27.04.2020 г. Изтегли
Мая Антонова 27.04.2020 г. Изтегли
Красимир Митев 30.04.2020 г. Изтегли
Станислава Парушева 05.05.2020 г. Изтегли
Красимира Русева 20.04.2020 г. Изтегли
Венета Арабова 12.05.2020 г. Изтегли
Веска Ялнъзова 08.05.2020 г. Изтегли
Галя Великова 14.05.2020 г. Изтегли
Галя Велчева 14.05.2020 г. Изтегли
Гергана Червенкова 18.03.2020 г. Изтегли
Дарина Драгнева 13.05.2020 г. Изтегли
Дарина Колишева 07.05.2020 г. Изтегли
Десислава Димова 12.05.2020 г. Изтегли
Десислава Димова 12.05.2020 г. Изтегли
Димитричка Колева 14.05.2020 г. Изтегли
Донка Григорова 04.05.2020 г. Изтегли
Елена Василева 23.04.2020 г. Изтегли
Емилия Петкова 13.05.2020 г. Изтегли
Мариана Попа 12.05.2020 г. Изтегли
Мариян Енчев 13.05.2020 г. Изтегли
Метин Хюсеин 11.05.2020 г. Изтегли
Миглена Георгиева 07.05.2020 г. Изтегли
Миглена Георгиева 07.05.2020 г. Изтегли
Надя Трифонова 05.07.2020 г. Изтегли
Неда Чобанова 28.04.2020 г. Изтегли
Нели Атанасова 11.05.2020 г. Изтегли
Никола Ангелов 08.05.2020 г. Изтегли
Николинка Карагюлиева 27.04.2020 г. Изтегли
Нина Илиева 07.05.2020 г. Изтегли
Паша Костова 04.05.2020 г. Изтегли
Радосвета Тодорова 14.05.2020 г. Изтегли
Радостина Георгиева 12.05.2020 г. Изтегли
Светла Мирчева 24.04.2020 г. Изтегли
Севджан Касабова 14.05.2020 г. Изтегли
Силвия Василева 11.05.2020 г. Изтегли
Силвия Михайлова 12.05.2020 г. Изтегли
Станимир Станчев 13.05.2020 г. Изтегли
Станка Янева 14.05.2020 г. Изтегли
Стефка Милчева 08.05.2020 г. Изтегли
Таня Василева 22.04.2020 г. Изтегли
Теодора Стефанова 12.05.2020 г. Изтегли
Ясен Янакиев 11.05.2020 г. Изтегли
Валентина Ташева 12.05.2020 г. Изтегли
Величка Николова 12.05.2020 г. Изтегли
Веселин Калинков 15.05.2020 г. Изтегли
Веска Николова 04.05.2020 г. Изтегли
Галя Кърчева 18.05.2020 г. Изтегли
Георги Василев 14.05.2020 г. Изтегли
Георги Кръстев 03.05.2020 г. Изтегли
Димитричка Христова 14.05.2020 г. Изтегли
Донка Велева 12.05.2020 г. Изтегли
Евелина Кенарлиева 13.05.2020 г. Изтегли
Елена Костова 05.05.2020 г. Изтегли
Елица Замфирова 13.05.2020 г. Изтегли
Ердоан Демиров 08.05.2020 г. Изтегли
Зорница Атанасова 12.05.2020 г. Изтегли
Иван Стоянов 11.05.2020 г. Изтегли
Иво Георгиев 14.05.2020 г. Изтегли
Имрен Османова 12.05.2020 г. Изтегли
Йордан Баналиев 12.05.2020 г. Изтегли
Костадин Костов 11.05.2020 г. Изтегли
Любов Киорогло 07.05.2020 г. Изтегли
Маргарита Попова 05.05.2020 г. Изтегли
Марийка Лазарова 04.05.2020 г. Изтегли
Мария Дутева 08.05.2020 г. Изтегли
Мария Тинева 14.05.2020 г. Изтегли
Мери Амирова 20.05.2020 г. Изтегли
Милена Димитрова 23.04.2020 г. Изтегли
Мима Стойчева 14.05.2020 г. Изтегли
Надежда Стоянова 12.05.2020 г. Изтегли
Николай Николов 11.05.2020 г. Изтегли
Николина Димитрова 08.05.2020 г. Изтегли
Павлина Димитрова 13.05.2020 г. Изтегли
Пепа Георгиева 14.05.2020 г. Изтегли
Петранка Стоянова 12.05.2020 г. Изтегли
Петър Петров 13.05.2020 г. Изтегли
Петър Ялнъзов 11.05.2020 г. Изтегли
Пламен Георгиев 15.05.2020 г. Изтегли
Сашо Анастасов 13.05.2020 г. Изтегли
Светла Стоянова 11.05.2020 г. Изтегли
Светлана Георгиева 13.05.2020 г. Изтегли
Стоян Йорданов 14.05.2020 г. Изтегли
Стоян Стоянов 11.05.2020 г. Изтегли
Царева Тоскова 12.05.2020 г. Изтегли
Антоанета Иванова 22.06.2020 г. Изтегли
Георги Стоянов 14.07.2020 г. Изтегли
Росен Михайлов 26.06.2020 г. Изтегли
Дияна Панчева 27.04.2020 г. Изтегли
Галина Стоянова 31.03.2020 г. Изтегли
Галя Иванова 23.04.2020 г. Изтегли
Гергана Червенкова 23.09.2020 г. Изтегли
Емилия Петкова 19.10.2020 г. Изтегли
Александрина Атанасова 21.10.2020 г. Изтегли
Иван Даскалов 04.11.2020 г. Изтегли
Калин Георгиев 24.11.2020 г. Изтегли
Петър Георгиев 25.11.2020 г. Изтегли
Иван Стоянов 30.11.2020 г. Изтегли
Имрен Османова 07.12.2020 г. Изтегли
Калинка Пенчева 07.12.2020 г. Изтегли
Ердоан Демиров 07.12.2020 г. Изтегли
Васка Иванова 10.12.2020 г. Изтегли
Севдалина Димитрова 27.12.2020 г. Изтегли