ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни

Данни за кореспонденция: ул. „Добротица“ 26, гр. Каварна 9650

Телефон: +359 570 81835

Електронна поща: obshtina@kavarna.bg