ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Информация относно администратора на лични данни

Наименование: Община Каварна

Седалище и адрес на управление: ул. „Добротица“ 26, гр. Каварна 9650