Годишна програма за управление за разпореждане и управление на общинската собственост

Приета с решение № 215 по Протокол № 22 от заседание на Общински съвет – Каварна от 26.01.2021 г.

 

 

 

 

 

 

Прикачени файлове