Административни услуги

2878-Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка

21.01.2020

Необходими документи: 1. Молба-декларация за обстоятелствена проверка издадена от нотариус 2. Скица актуална от КККР 3. Удостоверение за наследници/при нужда/ 4. Документ за собственост Срок за предоставяне: 30 дни Цена на услугата: Обикновена - 20,00 лв. Бърза - 30,00 лв. Експресна - 40,00 лв.