Търсене за: "заповед"

Обявление на Заповед № 889/22.08.2017г.

Обяви и съобщения | 25.03.2020

  Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед № 889 от 22.08.2017г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на проект за изменение на подробен устройствен план- план за регулация и застрояване ( ПУП- ПРЗ) за УПИ I- 169, 253, 254, 303 в кв. 1 по регулационния план на КК Бялата лагуна, с. Топола, общ. Каварна.

Обявление на Заповед № 976/02.10.2017 г.

Обяви и съобщения | 25.03.2020

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 976/02.10.2017 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ IX-3002 и УПИ XV-9949,9950 в кв. 161 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.

Обявление на Заповед № 1027/19.10.2017 г.

Обяви и съобщения | 25.03.2020

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1027/19.10.2017 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за част от ПИ 83 в кв. 30 по регулационния план на с. Българево, община Каварна, област Добрич.

Обявление на Заповед № 1069/25.10.2017 г.

Обяви и съобщения | 25.03.2020

  Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1069/25.10.2017 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 214 в кв. 16 по регулационния план на с. Българево, община Каварна, област Добрич.

Обявление на Заповед № 1098/ 27.10.2017 г.

Обяви и съобщения | 25.03.2020

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед № 1098 от 27.10.2017г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на проект за изменение на подробен устройствен план- план за регулация ( ПУП- ПР) за УПИ VII- 78 и УПИ VIII- 78  в кв. 15 по регулационния план на с. Божурец, общ. Каварна.

Обявление на Заповед № 1110/ 31.10.2017 г.

Обяви и съобщения | 25.03.2020

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед № 1110 от 31.10.2017г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено допускане изменението на подробен устройствен план- план за застрояване ( ПУП- ПЗ) за УПИ в кв. 327 по регулационния план на гр. Каварна, общ. Каварна.

Обявление на Заповед № 1141 от 17.11.2017 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 25.03.2020

Заповед № 1141 от 17.11.2017 г. на кмета на община Каварна

Обявление на Заповед № 1143/ 20.11.2017 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 25.03.2020

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед № 1143 от 20.11.2017г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на проект за изменение на подробен устройствен план- план за регулация и застрояване ( ПУП- ПРЗ) за УПИ I- 9517 и УПИ II- 9518 в кв. 15 по регулационния план на с. Било, община Каварна.

Обявление на Заповед № 1156/ 28.11.2017г.

Обяви и съобщения | 25.03.2020

  Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед № 1156 от 28.11.2017г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на проект за изменение на подробен устройствен план- план за регулация ( ПУП- ПР) за ПИ 87 в кв. 30 по регулационния план на с. Българево, община Каварна.