Търсене за: "заповед"

Заповед №532 от 13.08.2015 г. относно определянето на населените места, в които ще се проведат избори за кметове на кметства

Избори | 13.08.2015

ЗАПОВЕД  №532   гр. Каварна, 13.08.2015 г.   На основание Указ №162/10.08.2015 г. за насрочване на избори за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. и Решение 1483 – МИ от 19.05.2015 г. на ЦИК ОПРЕДЕЛЯМ: Населените места, в които ще се проведат избори за кметове на кметства, едновременно с провеждането на общи избори за общински съветници и за кметове както…

Общинска администрация Каварна съобщава, че е издадена Заповед № 1084/12.10.2016г. на Кмета на Община Каварна

Новини | 25.03.2020

Общинска администрация Каварна съобщава, че е издадена Заповед № 1084/12.10.2016г. на Кмета на Община Каварна относно създаване на организация за снегопочистване на пешеходната зона и тротоарите в град Каварна през зимния сезон на 2016г.-2017г.

Общинска администрация Каварна съобщава, че е издадена Заповед № 1014/10.10.2017 г. на Кмета на Община Каварна

Новини | 25.03.2020

Общинска администрация Каварна съобщава, че е издадена Заповед № 1014/10.10.2017 г. на Кмета на Община Каварна относно създаване на организация за почистване на пешеходната зона и тротоарите в град Каварна през зимния сезон на 2017-2018 година.

Заповедта за плаж „Болата“ вече е факт

Новини | 25.03.2020

  Министърът на околната среда и водите Нено Димов днес връчи на кмета на Каварна Нина Ставрева заповед, с която плажът „Болата“ се изважда от резервата „Калиакра“. Той ще бъде включен в защитена местност „Степите”, което е гаранция, че строителството на него ще е забранено. „В петък (11 май) подписах заповедта, която следващата седмица ще бъде…

Обявление за издадена Заповед № 497/03.07.2019 г

Новини | 25.03.2020

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 497/03.07.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ XVI, кв. 59 по регулационния план  на с.Българево, община Каварна,  област Добрич.

Обявление за издадена Заповед № 496/02.07.2019 г.

Новини | 25.03.2020

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 496/02.07.2019 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имот с идентификатор 77044.501.7 по КККР  на с. Хаджи Димитър, община Каварна,  област Добрич.

Обявление на Заповед № 882/29.08.2016 г.

Обяви и съобщения | 29.08.2016

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от Закон за устройството на територията съобщава, че е издадена Заповед № 882/29.08.2016 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 176 и ПИ 149 в кв. 44 по плана на с. Видно, община Каварна, област Добрич.

Обявление на Заповед № 840/10.08.2016 г.

Обяви и съобщения | 12.08.2016

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № 840/10.08.2016 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с идентификатор 07257.28.606 по КККР на с. Българево, община Каварна, област Добрич.  

Обявление на Заповед № 904/08.09.2016 г.

Обяви и съобщения | 25.03.2020

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 904/08.09.2016 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ IV и УПИ V в кв. 156 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.  

Обявление на Заповед № 1020/21.09.2016 г.

Обяви и съобщения | 25.03.2020

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1020/21.09.2016г.  на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 07257.40.27 по КККР на с. Българево, община Каварна, област Добрич.