ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Приключиха ремонтните дейности по Художествена галерия "Христо Градечлиев"

Приключиха ремонтните дейности по Художествена галерия "Христо Градечлиев"

На 20 октомври официално бе открита обновената Художествена галерия "Христо Градечлиев" - гр. Каварна. Дейностите по реставрация са по проект “Красива България“ на Министерство на труда и социалната политика, Mярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”. Общата стойност на проекта е 115 789 лв., като 50% от стойността се финансира със средства от бюджета на община Каварна.
Сградата на художествената галерия беше в изключително лошо състояние. Най-сериозният проблем за галерията беше компрометираната покривна конструкция и рушенето на външните стени. С реализираните реставрационни дейности бяха извършени ремонт на покривна конструкция, ремонт на фасадата, подмяна на дограма и благоустрояване вътрешен двор.

Прикачени файлове