ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Проект „Популяризиране на културното и морското наследство в Община Каварна“

Проект „Популяризиране на културното и морското наследство в Община Каварна“
На 23.04.2021г. община Каварна сключи Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-55 по процедура № BG14MFOP001-4.025 МИРГ-ШКБ-2.2.1 „Възстановяване и подобряване на природното наследство, културата и спорта на рибарската територия” по стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик, Програма за Морско дело и рибарство 2014-2020г.
 
Общата стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ за проект № BG14MFOP001-4.025-0003 „Популяризиране на културното и морското наследство в Община Каварна“ е в размер на 45 500,00 лева без ДДС, от които 38 675,00 лева от Европейския фонд за морско дело и рибарство и  6 825,00 лева от държавния бюджет на Република България, като безвъзмездната финансова помощ е 100% . 
Проектът включва следните дейности:
1. Разработване на мобилно приложение. Ще се разработи мобилно приложение, което да предоставя информация за забележителностите на рибарската област, свързани с туризма, културата и историята. Благодарение на приложението жителите и посетителите на района ще имат достъп до цялостна информация за обекти намиращи се на територията на община Каварна в няколко основни категории - хотели, ресторанти, хранителни магазини, аптеки, лекари, зъболекари, музеи, забележителности в община Каварна, Туристически информационен център, културен календар, автомобилни сервизи, бензиностанции и други. 
2. Закупуване на оборудване. Ще бъдат закупени 4 броя щандове за изложения и презентация. 
3. Публичност и визуализация. Ще бъдат изработени рекламни материали, чрез които да бъдат популяризирани проекта и забележителности в района. 
В резултат изпълнението на проекта ще бъде популяризирано културното и морско наследство в община Каварна, ще се стимулират посещенията на туристическите обекти и подпомогне туристическия бизнес, чрез използване на нови за района методи и информационни технологии.
 
Срокът за изпълнение : от 23.04.2021 до 23.04.2022г.(12 месеца)