ПС-08-2020/12.06.2020г. за възлагане на обществена поръчка за предоставяне на услуги с предмет „Упражняване на независим строителен надзор при извършване на строителни и монтажни работи за рекултивация на депо за отпадъци, разположено в землището на гр. Каварна (ПИ 35064.50.175)“

ПС-08-2020/12.06.2020г.за възлагане на обществена поръчка за предоставяне на услуги с предмет  „Упражняване на независим строителен надзор при извършване на строителни и монтажни работи за рекултивация на депо за отпадъци, разположено в землището на гр. Каварна (ПИ 35064.50.175)“ 

Прикачени файлове


Протоколи от работата на комисията

Прикачени файлове


Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови пределожения

Прикачени файлове


Решение за избор на изпълнител

Прикачени файлове