ПС-07-2020/12.06.2020г.-Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Извършване на строителни и монтажни работи за техническа и биологична рекултивация на депо за отпадъци, разположено в землището на гр. Каварна (ПИ 35064.50.175)“

ПС-07-2020/12.06.2020г.-Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Извършване на строителни и монтажни работи за техническа и биологична рекултивация на депо за отпадъци, разположено в землището на гр. Каварна (ПИ 35064.50.175)“

Прикачени файлове


Oтговор на постъпило запитване

Прикачени файлове


Протоколи от работата на комисията

Прикачени файлове


Съобщение за отваряне на ценови предложения

Прикачени файлове


Решение за избор на изпълнител

Прикачени файлове