ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ООП-3-2019/28.06.2019г. - Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Обществен превоз на работещите в ДПЛУИ с.Българево по маршрут: Каварна – с.Българево – Св.Никола – ДПЛУИ – Св.Никола – с.Българево – Каварна”

ООП-3-2019/28.06.2019г. - Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Обществен превоз на работещите в ДПЛУИ с.Българево по маршрут: Каварна – с.Българево – Св.Никола – ДПЛУИ – Св.Никола – с.Българево – Каварна”

Прикачени файлове


Протокол от работата на комисията

 

Прикачени файлове


Прикачени файлове