ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ООП-4-2019/22.07.2019г .- Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т. 1 от ЗОП с предмет: "Аварийно укрепване и реконструкция на подпорна стена на плаж Каварна "

ООП-4-2019/22.07.2019г .- Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т. 1 от ЗОП с предмет: "Аварийно укрепване и реконструкция на подпорна стена на плаж Каварна "

Прикачени файлове


Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

 

Протокол от работата на комисията

 

Прикачени файлове


Съобщение за прекратяване

 

Прикачени файлове