ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ООП-5-2019/22.07.2019г. - Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т. 1 от ЗОП с предмет: "Текущ ремонт на тротоарна настилка по част от ул. ,,Любен Каравелов в гр. Каварна "

ООП-5-2019/22.07.2019г. - Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т. 1 от ЗОП с предмет: "Текущ ремонт на тротоарна настилка по част от ул. ,,Любен Каравелов в гр. Каварна "

Прикачени файлове


Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

 

Протокол от работата на комисията

 

Прикачени файлове


Прикачени файлове