ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ООП-6-2019/09.09.2019 г. - Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Аварийно укрепване и реконструкция на подпорна стена на плаж Каварна"

ООП-6-2019/09.09.2019 г. - Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Аварийно укрепване и реконструкция на подпорна стена на плаж Каварна"

Прикачени файлове


Информация за удължаване

 

Прикачени файлове


Протокол от работата на комисията

 

Прикачени файлове


Съобщение за прекратяване

 

Прикачени файлове