ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ООП-1-2020/30.04.2020г.- Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Доставка за съдове на битови отпадъци"

ООП-1-2020/30.04.2020г.-  Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Доставка за съдове на битови отпадъци"

Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран Изпълнител, който да достави 150 броя нови метални контейнери тип „Бобър” 1,1 куб.м. за събиране на битови отпадъци и 34 броя нови паркови кошчета.

Прикачени файлове


Протокол от работата на комисията

 

Прикачени файлове


Протокол за отстряняване на техническа грешка

 

Прикачени файлове


Договор и приложения

 

Прикачени файлове