ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ПС-07-2020/12.06.2020г.-Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Извършване на строителни и монтажни работи за техническа и биологична рекултивация на депо за отпадъци, разположено в землището на гр. Каварна (ПИ 35064.50.175)“


Oтговор на постъпило запитване

 

Прикачени файлове


Протоколи от работата на комисията

 

Прикачени файлове


Съобщение за отваряне на ценови предложения

 

Прикачени файлове


Решение за избор на изпълнител

 

Прикачени файлове


Прикачени файлове