Информация за изпълнението на проект: „Експериментално възстановителни процеси на приоритетен хабитат 62 С0* понто-сарматски степи“

61055523_582322075629212_9195318049211678720_n.jpg

 

На 23 и 24.05.2019г. започна изпълнението на дейности 2 и 3 от проект: „Експериментално възстановителни процеси на приоритетен хабитат 62 С0* понто-сарматски степи“.  Дейности 2  - Изготвяне на методологии и подходи за възстановяване на природното местообитание има за цел проучване на спецификата и изискванията за възстановяване/самовъзстановяване на доминиращите и структуроопределящи видове за местообитание  62 С0* понто-сарматски степи“. По дейност 3 от проекта – Осигуряване на семена и посадъчен материал от характерни за природно местообитание 62 С0* понто-сарматски степи“, бяха осигурени материали от естествени образци на част от растителните видове, определящи структурата на местообитанието.