Заседания

Двадесет и петото заседание на Общинския съвет - Каварна на 25 юли 2017 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

20.07.2017

  На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам двадесет и петото  заседание на Общинския съвет - Каварна на 25 юли 2017 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния   ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:   1. Одобряване на задание за проектиране на подробен устройствен план и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план...

Двадесет и четвъртото заседание на Общинския съвет - Каварна на 4 юли 2017 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

29.06.2017

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам двадесет и четвъртото  заседание на Общинския съвет - Каварна на 4 юли 2017 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:  1. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на...

Двадесет и третото заседание на Общински съвет - Каварна ще се проведе на 30.05.2017 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

25.05.2017

  На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам двадесет и третото   заседание на Общинския съвет - Каварна на 30.05.2017 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния   ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:   1. Удостояване с почетно гражданство (докл. вх. № 206). 2. Приемане на годишните финансово-счетоводни отчети на дружествата, в...

Двадесет и второто заседание на Общински съвет - Каварна ще се проведе на 18.05.2017 година (четвъртък) от 14:00 часа в залата на община Каварна

12.05.2017

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам двадесет и второто   заседание на Общински съвет - Каварна на 18.05.2017 година (четвъртък) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:  1. Преразглеждане на решение № 298 по протокол № 21 от заседанието на Общинския съвет – Каварна, проведено на 25.04.2017 г. (докл. вх. № 169). 2. Искане...

Двадесетото заседание на Общински съвет - Каварна ще се проведе на 28.03.2017 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

24.03.2017

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам двадесетото  заседание на Общински съвет - Каварна на 28.03.2017 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:  1. Приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Каварна за 2018 г. (докл. вх. № 104). 2. Информация за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците...

Деветнадесетото заседание на Общински съвет - Каварна ще се проведе на 28.02.2017 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

23.02.2017

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам деветнадесетото  заседание на Общински съвет - Каварна на 28.02.2017 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:  1. Приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2016 г. (докл. вх. № 54). 2....

Oсемнадесетото заседание на Общински съвет - Каварна ще се проведе на 31.01.2017 година (вторник) от 14:00 часа в залата на общинска администрация град Каварна

26.01.2017

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам осемнадесетото  заседание на Общински съвет - Каварна на 31.01.2017 година (вторник) от 14:00 часа в залата на общинска администрация град Каварна при следния ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:  1. Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Каварна за 2017 г. (докл. вх. № 20). 2. Отчет за изпълнение на...

Седемнадесетото заседание на Общински съвет - Каварна ще се проведе на 27.12.2016 година (вторник) от 14:00 часа в залата на общинска администрация град Каварна

22.12.2016

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам седемнадесетото  заседание на Общински съвет - Каварна на 27.12.2016 година (вторник) от 14:00 часа в залата на общинска администрация град Каварна при следния ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:  1. Актуализация на бюджета на община Каварна за 2016 година (докл. вх. № 534). 2. Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2017...

Предстоящо заседание на Общински съвет - Каварна на 29.11.2016 година (вторник)

24.11.2016

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам шестнадесетото  заседание на Общински съвет - Каварна на 29.11.2016 година (вторник) от 14:00 часа в залата на общинска администрация град Каварна при следния ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:  1. Приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и Общински детски комплекс (Център за подкрепа личностно развитие) на...

Петнадесетото заседание на Общински съвет Каварна ще се проведе на 25.10.2016 година (вторник) от 14:00 часа

20.10.2016

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам петнадесетото  заседание на Общински съвет - Каварна на 25.10.2016 година (вторник) от 14:00 часа в залата на общинска администрация град Каварна при следния ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:  1. Продължаване дейността на Общински детски комплекс - Каварна и преминаване от правна форма „Извънучилищно педагогическо учреждение” в...