Заседания

Второто заседание на Общинския съвет - Каварна на 20 ноември 2019 година (сряда) от 14:00 часа в залата на Община Каварна

15.11.2019

  На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация  свиквам второто заседание на Общински съвет - Каварна на 20.11.2019 година (сряда) от 14:00 часа в залата на общинска администрация град Каварна при следния    ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН...

Петдесет и пето заседание на Общинския съвет - Каварна на 8 октомври 2019 година (вторник) от 14:00 часа в залата на Община Каварна

03.10.2019

На основание чл. 23, ал. 4, т. 2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация свиквам петдесет и петото заседание на Общинския съвет - Каварна на 08 октомври 2019 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:  1. Докладна записка...

Петдесет и четвърто заседание на Общинския съвет - Каварна на 27 август 2019 година (вторник) от 14:00 часа в залата на Община Каварна

23.08.2019

На основание чл. 23, ал. 4, т. 2 от ЗМСМА свиквам петдесет и четвъртото заседание на Общинския съвет - Каварна на 27 август 2019 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния   ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   1. Докладна записка вх. № 320 относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета на община Каварна за 2018 година; 2. Докладна записка вх. № 373 относно...

Петдесет и трето заседание на Общинския съвет - Каварна на 12 юли 2019 година (петък) от 14:00 часа в залата на Община Каварна

08.07.2019

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация  свиквам петдесет и третото заседание на Общинския съвет - Каварна на 12 юли 2019 година (петък) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:  1. Докладна записка...

Петдесет и второ заседание на Общинския съвет - Каварна на 25 юни 2019 година (вторник) от 14:00 часа в залата на Община Каварна

21.06.2019

На основание чл. 23, ал. 4, т. 2 от ЗМСМА свиквам петдесет и първото заседание на Общинския съвет - Каварна на 25 юни 2019 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния   ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:  1. Докладна записка вх. № 269 относно възлагане на Община Каварна завършването на Интегриран план за управление на защитени зони BG0002051...

Петдесет и първото заседание на Общинския съвет - Каварна на 05 юни 2019 година (сряда) от 14:00 часа в залата на община Каварна

31.05.2019

  ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:           1. Докладна записка вх. № 225 относно годишните финансови отчети на „Каварна” ЕООД и „Бизоне” ЕООД за 2018 г.          2. Докладна записка вх. № 224 относно актуализация на бюджета на Община Каварна за 2019...

Петдесетото заседание на Общинския съвет - Каварна на 28 май 2019 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

23.05.2019

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам петдесетото заседание на Общинския съвет - Каварна на 28 май 2019 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния     ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:           1. Докладна записка вх. № 225 относно годишните финансови отчети на „Каварна” ЕООД и...

Четиридесет и деветото заседание на Общинския съвет - Каварна на 20 май 2019 година (понеделник) от 13:00 часа в залата на община Каварна

15.05.2019

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация  свиквам четиридесет и деветото заседание на Общинския съвет - Каварна на 20 май 2019 година (понеделник) от 13:00 часа в залата на община Каварна при следния     ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:...

Четиридесет и осмо заседание на Общинския съвет - Каварна на 26 март 2019 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

30.04.2019

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам четиридесет и осмото заседание на Общинския съвет - Каварна на 30 април 2019 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния   ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД: 1. Докладна записка вх. № 195 относно отчет за дейността на ОП „Чиракман” за 2018 г. 2. Докладна записка вх. № 185 относно годишните...

Четиридесет и седмо заседание на Общинския съвет - Каварна на 26 март 2019 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна

22.03.2019

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам четиридесет и седмото заседание на Общинския съвет - Каварна на 26 март 2019 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:  1. Докладна записка вх. № 129 относно отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за  периода 01.05.2018 г. - 28.02.2019 г.    2....