График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец май 2019 година

 

ГРАФИК

за провеждане на заседания  на постоянните комисии към

Общински съвет – Каварна през месец май 2019 година

 

 

КОМИСИЯ

 

 

ДЕН И ДАТА

 

ЧАС

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

Понеделник, 20 май 2019 г.

14:00

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

Понеделник, 20 май 2019 г.

14:30

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

Понеделник, 20 май 2019 г.

15:30

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

Вторник, 21 май 2019 г.

14:00

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

Вторник, 21 май 2019 г.

14:30

Постоянна комисия по законност и установяване на конфликт на интереси

Вторник, 21 май 2019 г.

15:30

 

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

 

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

1. Докладна записка вх. № 225 относно годишните финансови отчети на „Каварна” ЕООД и „Бизоне” ЕООД за 2018 г.

2. Докладна записка вх. № 224 относно актуализация на бюджета на Община Каварна за 2019 г.

 

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

1. Докладна записка вх. № 225 относно годишните финансови отчети на „Каварна” ЕООД и „Бизоне” ЕООД за 2018 г.

2. Докладна записка вх. № 224 относно актуализация на бюджета на Община Каварна за 2019 г.

 

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

1. Докладна записка вх. № 225 относно годишните финансови отчети на „Каварна” ЕООД и „Бизоне” ЕООД за 2018 г.

2. Докладна записка вх. № 224 относно актуализация на бюджета на Община Каварна за 2019 г.

3. Докладна записка вх. № 208 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, общ. Каварна.

4. Докладна записка вх. № 209 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, общ. Каварна.

5. Докладна записка вх. № 216 относно прогласяване на погасено по давност право на строеж върху общински поземлени имоти на територията на град Каварна.

6. Докладна записка вх. № 215 относно изменение на ПУП-ПР в гр. Каварна на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.

 

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

1. Докладна записка вх. № 225 относно годишните финансови отчети на „Каварна” ЕООД и „Бизоне” ЕООД за 2018 г.

2. Докладна записка вх. № 224 относно актуализация на бюджета на Община Каварна за 2019 г.

 

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

1. Докладна записка вх. № 225 относно годишните финансови отчети на „Каварна” ЕООД и „Бизоне” ЕООД за 2018 г.

2. Докладна записка вх. № 224 относно актуализация на бюджета на Община Каварна за 2019 г.

3. Докладна записка вх. № 208 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, общ. Каварна.

4. Докладна записка вх. № 209 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, общ. Каварна.

5. Докладна записка вх. № 216 относно прогласяване на погасено по давност право на строеж върху общински поземлени имоти на територията на град Каварна.

6. Докладна записка вх. № 215 относно изменение на ПУП-ПР в гр. Каварна на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.

 

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

1. Докладна записка вх. № 225 относно годишните финансови отчети на „Каварна” ЕООД и „Бизоне” ЕООД за 2018 г.

2. Докладна записка вх. № 224 относно актуализация на бюджета на Община Каварна за 2019 г.

3. Докладна записка вх. № 208 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, общ. Каварна.

4. Докладна записка вх. № 209 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, общ. Каварна.

5. Докладна записка вх. № 216 относно прогласяване на погасено по давност право на строеж върху общински поземлени имоти на територията на град Каварна.

6. Докладна записка вх. № 215 относно изменение на ПУП-ПР в гр. Каварна на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ.