ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение

Във връзка с постъпило писмо от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, Управление МЕР - Варна и предстоящата лятно-есенна кампания по прибиране на селскостопанската реколта уведомяваме всички земеделски стопани и арендатори на земеделски земи на територията на община Каварна да бъдат особено внимателни при планиране на работа с високогабаритна техника (с височина 4 и повече метра) под електропроводи високо напрежение – 110 и 400 кV.

От „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД напомнят, че при високи напрежения са възможни електрически пробиви от разстояние, без да е необходим директен контакт, след което може да се получи искрене и запалване. Обръщат внимание, че съгласно чл. 761 от Наредба № 9 от 9.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи, не се допуска в сервитутната зона на въздушните електропроводи (ВЕ) паркирането на машини и съоръжения, както и използването на високогабаритна техника за селскостопанска дейност.

При съмнение за нарушен габарит на електропроводната мрежа, лицата, извършващи селскостопанската дейност в сервитута на електропроводите, незабавно да преустановяват работа и се потърсят съдействие на телефон:

0887 241 202 – инж. Свилен Стоянов - ръководител сектор ЕПВН, отдел Добрич