Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва:
В периода от 25.04.2020 г. от 19:00 до 10:00 ч. на 26.04.2020 г. фирма ЗП ПЕТЪР ПЕТРОВ ще проведе третиране на ПШЕНИЦА с препарат хербицид СЕКАТОР /0,13мл/дка/, няма посочен карантинен срок; фунгицид КАПАЛО /0,100мл./дка/ с карантинен срок 35 дни. 
Третирането ще се извършва в землището на гр.Каварна в поле № 22 на площ от 25 дка, отстоящи от населеното място на 2 км., срещу болести и широколистни плевели
За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря лицето Петър Петров.