Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва:

В периода от 04.05.2020 г. до 08.05.2020 г. от 05:00 до 10:00 часа фирма „БИО БАДЕМИ“ ООД, гр. Каварна ще проведе третиране на БАДЕМОВИ ДРЪВЧЕТА с продукт за растителна защита /препарат, фунгицид ДЕЛАН 700 /доза 0.05% на дка/ и инсектицид ДЕША ЕК /доза 0.04%/ - карантинен срок 35 дни.

Третирането ще се извършва в землището на гр.Каварна на площ от 300 дка., отстоящи от населеното място на 1.5 км., отстояние от съседно селище на 3 км., срещу бадемов семеяд и листна въшка.

За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря лицето: Валентин Балев.