Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва:
В периода от 02.05.2020 г. до 03.05.2020 г. от 09:00 до 20:00 часа фирма „АГРОДЕС АА“ ООД ще проведе третиране на ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ с продукт за растителна защита/препарат, фунгицид ДЕЛАН ПРО при доза 300 мл/дка с карантинен срок 42 дни и ФАЛКОН 460 ЕК при доза 30мл/дка с карантинен срок 14 дни.
Третирането ще се извършва в землището на гр. Каварна в масив 115, 116, 118, местност „Шабленски лозя“, отстоящи от населеното място на 5 км., срещу болести по лозата – мана, брашнеста мана и сиво гниене.
За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря лицето: Ани Костова.