Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва:
В периода от 25.05.2020 г. до 29.05.2020 г. от 05:00 до 10:00 часа фирма „БИО БАДЕМИ“ ООД ще проведе третиране на БАДЕМОВИ ДРЪВЧЕТА с продукт за растителна защита/препарат ДЕША ЕК при доза 0,04 %/дка с карантинен срок 35 дни и ДЕЛАН 700 при доза 0,05%/дка с карантинен срок 35 дни.
Третирането ще се извърши в землището на гр. Каварна, имотите са с площ от 300 дка и отстоят от населеното място на 3 км., срещу бадемов семеяд и листна въшка.
За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря/ лицето: Валентин Балев.