Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва:
В периода 23.05.2020 г. до 25.05.2020 г. от 08:00 до 15:00 часа ЗП Райчо Иванов Пантелеймонов ще проведе третиране на ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ с продукт за растителна защита/препарат ТОПАЗ при доза 2,5 мл./дка с карантинен срок 30 дни и ВЪЗТАК при доза 100 мл./дка с карантинен срок 14 дни.
Третирането ще се извършва в землището на гр. Каварна, ПИ №№ 00430076, 004378, 004379, 011643, 01160044 и 01180033, отстоящи от населеното място на 5 км., срещу гроздов мулец и брашнеста мана.
За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря/ лицето: Иван Пантелеймонов.