Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва:

В периода 25.05.2020 г. от 06:00 до 10:00 часа фирма „УАИН-2015“ ЕООД ще проведе третиране на ЛОЗЕ с продукт за растителна защита/препарат, фунгициди МОМЕНТУМ ЕКСТРА ВГ, при доза 300 гр/дка с карантинен срок 40 дни, ДИНАЛИ 090 ДК, при доза 50 мл/дка с карантинен срок 21 дни и АКОИДАЛ ВГ, при доза 250 гр/дка с карантинен срок 20 дни.

Третирането ще се извършва в землището на гр. Каварна в масив на местност „Шабленски лозя“ гр. Каварна на обща площ 261 дка, 35064: 115.4 на площ от 15 дка., 115.8 на площ от 11,5 дка, 115.24 на площ от 10 дка, 115.93 на площ от 7 дка, 116.60 на площ от 24 дка, 117.9 на площ от 8,5 дка, 118.26 на площ от 12,65 дка, 118.32 на площ от 9,7 дка, 118.10 на площ от 25 дка, 118.25 на площ от 12,65 дка, 118.27,28,29 на площ от 25 дка, 121.1 на площ от 75 дка и 121.9,10,11 на площ от 25 дка, отстоящи от населеното място на 5 км., отстояние от съседно селище на с. Българево 5 км., срещу едногодишни и многогодишни, житни и широколистни плевели .

За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря лицето: Апостол Добрев.