Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва:    

В периода от 18.05.2020 г. до 20.05.2020 г. от 10:00 до 17:00 часа фирма ЕТ „Нина - Никола Лапчев“ ще проведе третиране на СЛЪНЧОГЛЕД с продукт за растителна защита/препарат, хербициди ЕКСПРЕС 50 СГ, при доза 4 г/дка + ТРЕНД 0,1% с карантинен срок 30 дни и СТРАТОС УЛТРА, при доза 100 мл/дка с карантинен срок 60 дни.

Третирането ще се извършва в землището на гр.Каварна в поле 16 на площ от 214 дка., отстоящи от населеното място на 2 км., поле 18 на площ от 479 дка., отстоящи от населеното място на 4 км. и македонски лозя на площ от 230 дка, отстоящи от населеното място на 1 км., срещу широколистни и житни плевели.

За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря лицето: Данчо Кабаиванов.