Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва:                                                                                                              

В периода от 11.05.2020 г. до 13.05.2020 г. от 07:00 до 10:00 часа и след 18:00 часа фирма ЗП „ПЕТЪР ПЕТРОВ“ ще проведе третиране на ЦАРЕВИЦА с продукт за растителна защита/препарат, хербицид РЕКОРД НОВ – КЕЛВИН УЛТРА при доза 125 мл/дка и КАЛАМ при доза 30 гр., няма посочен карантинен срок.

Третирането ще се извършва в землището на гр.Каварна на площ от 400 дка., отстоящи от населеното място на 6 км., срещу житни и широколистни плевели.

За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря лицето: Петър Петров.