Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва:

В периода от 12.05.2020 г. до 14.05.2020 г. от 09:00 до 17:00 часа фирма „ГРИЙН ПЛАНЕТ“ ЕООД ще проведе третиране на ПШЕНИЦА с продукт за растителна защита/препарат, фунгицид ДИАМАНТ МАКС при доза 120 мл/дка с карантинен срок 35 дни.

Третирането ще се извършва в землището на гр.Каварна в масив 111 на площ от 20,00 дка., отстоящи от населеното място на 0,2 км. и масив 41 на площ от 175 дка., отстоящи от населеното място на 1 км., срещу брашнеста мана и кафява ръжда.

За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря лицето: Марьо Атанасов.