Уведомление – информация за провеждане на растителнозащитни дейности

пчела.jpg

 

 

Относно: Информация за провеждане на растителнозащитни дейности

Във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26.08.2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме, за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, общ.Каварна, както следва: 

 На 08.11.2019г. от 10:00ч. до 11:00ч., фирма „ПИЕРОН“ ЕООД ще проведе третиране на стърнища с препарати  НАСА и Аминопиелик 2.4Д, при доза 150мл./дка и карантинен срок 20 дни. Третирането ще се извършва в землището на гр. Каварна на площ от 300дка, отстояние от населено място 1км. и от съседно землище на 1км., срещу треви.

 За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря Кирил Денев.