Уведомление за извършване на дезинсекционни обработки срещу кърлежи на територията на община Каварна

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Каварна уведомява, че на 08.05.2020 г. от 06:00 часа, при благоприятни метеорологични условия, на територията на община Каварна ще бъдат извършени дезинсекционни обработки срещу кърлежи.
На обработка ще подлежат зелените площи, предназначени за широко обществено ползване в гр. Каварна, както и зелените площи в парковете и около детските площадки в селата Българево, Раковски, Белгун, Септемврийци, Камен бряг и Могилище. 
Тревните площи ще бъдат третирани с инсектицид Алфацип 60 СК - 20 мл/дка с карантинен срок 24 /двадесет и четири/ часа.
В района на всички обработени терени ще бъде поставена информация за ползвания препарат, концентрация и карантинния му срок.