Съобщение за извършване на дезинфекционни обработки на територията на община Каварна

Община Каварна съобщава, че във връзка с епидемиологичната обстановка в страната по отношение разпространението на COVID–19 и с цел опазване на живота и здравето на гражданите, на 14.05.2020 г. (четвъртък) ще бъде извършена повторна дезинфекция срещу патогенни микроорганизми на териториите за обществено ползване в населените места на територията на общината и във всички сгради, общинска собственост.

При обработването ще се използват дезинфектанти с бактерицидно и вирусоцидно действие на хлорна и/или алкохолна основа, разрешени за употреба от Министерството на здравеопазването.

При неблагоприятни метеорологични условия, дезинфекционните обработки ще бъдат проведени в следващите няколко дни.