Съобщение за извършване на дезинфекционни обработки на територията на община Каварна

covid19-gabadd8ddb_1280.jpg

Община Каварна съобщава, че във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната по отношение разпространението на COVID–19 и с цел опазване на живота и здравето на гражданите, на 14.01.2022 г. (петък) ще бъде извършена  дезинфекция срещу патогенни микроорганизми на територията на общинския пазар и местата предназначени за широко обществено ползване в град Каварна.

При обработването ще се използват дезинфектанти с бактерицидно и вирусоцидно действие на хлорна и/или алкохолна основа, разрешени за употреба от Министерството на здравеопазването.

При неблагоприятни метеорологични условия, дезинфекционните обработки ще бъдат проведени в следващите няколко дни.