Стартира предоставянето на услугата топъл обяд на одобрените потребители по проект Топъл обяд Каварна – 2016 г.

undefined

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020“
BG05FMOP001-3.002-0158-C05

Oбщина Каварна съобщава, че от 02.12.2019 г. стартира предоставянето на услугата топъл обяд на одобрените потребители по проект Топъл обяд Каварна – 2016 г. по договор  BG05FMOP001-3.002-0158-C05 на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица Операция тип 3: ”Осигуряване на топъл обяд - 2016-2020”. Получаването на топлия обяд на одобрените потребители е всеки работен ден от 11,00 часа до 13,30 часа. Предоставянето на услугата е с продължителност до 29.02.2020 г.
Храната ще се приготвя в Домашен социален патронаж и ще се предоставя в определените за целта места, както следва: Домашен социален патронаж, находящ се на ул. „Г. С. Раковски” №13, кв. „Хаджи Димитър“ в града и в селата с. Българево, с. Било, с. Белгун, с. Видно, с. Вранино, с. Могилище, с. Свети Никола, с. Хаджи Димитър, с. Раковски, с. Селце, с. Септемврийци, и с. Камен бряг. Всеки одобрен потребител може да се информира дали е одобрен на сайта на община Каварна от списъците изнесени в община Каварна – партер , както и в стая 312, ет. 2 на община Каварна.
Одобрените представители на целевите групи съгласно чл.5 от Наредба № РД-07-1 от 04.04.2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по ОПХ ще получават безвъзмездно топъл обяд, включващ супа, основно ястие и хляб в работните дни на всеки месец, а при реализирани икономии ще се предоставя и десерт.
Договорът по проект Топъл обяд Каварна – 2016 г. с регистрационен номер BG05FMOP001-3.002-0158-C05 и Допълнителното споразумение към него е подписан между Община Каварна и Агенция за социално подпомагане. Проектът е на стойност  256 940, 05 лв. за срок от 15 месеца в рамките на 301 работни дни и ще подпомогне 200 представители на целевите групи. Срокът за изпълнение на договора е до 29.02.2020 г.


 

 

Прикачени файлове