ПРОМЯНА НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ АДРЕС НА КМЕТСТВО С. ТОПОЛА

Във връзка с преместването на кметство с. Топола, общ. Каварна от ползваната до момента общинска административна сграда с адрес ул. „Четвърта“ № 10, в административна сграда с адрес ул. „Осма“ № 2А, от 01.06.2022 г. кметският наместник на с. Топола ще изпълнява функциите си в административната сграда на ул. „Осма“ № 2 А