Обявление


 

 

Община Каварна, обявява проектосписъци на комисията по картотекиране относно лицата и семействата, които отговарят  или не отговарят на условията на чл. 18 ал.1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем в общински жилища и продажба на общински жилища  в  сайта на Община Каварна- www.kavarna.bg , секция- обяви и съобщения.

 

Заинтересованите лица могат да  подават възражения по проектосписъците до кмета на Община Каварна  в  14- дневен срок, от датата на публикуването, на електронния адрес: obshtina@kavarna.bg или в деловодството на Община Каварна, гр.Каварна, ул. Добротица №26 .

 

ПРОЕКТОСПИСЪЦИ

                                                     

на комисията по картотекиране, назначена със Заповед № 14/12.01.2016г. на кмета на община Каварна, за установяване на жилищните нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища на община Каварна и Заповед №40/20.01.2016г. на кмета на Община Каварна, за заместване.

         

 

Списък на картотекираните граждани по групи и подгрупи според степента на жилищната нужда на отделните семейства (лица), които ще бъдат настанявани под наем в общински жилища:

 

 

 

 

 

 

Име

Група

Бр. членове на семейство/домакинство

 

1

Шериф Ахмедов Мехмедов

3

1

 

2

Камелия Анастасова Панайотова

3

4

 

3

Стоян Тошков Димитров

3

3

 

4

Мине Турхян Рюстем

3

 

 

5

Диана Стоянова Стоянова

3

 

 

6

Десислава Парушева Николова

3

 

 

7

Катя Стефанова Костова

3

 

 

8

Денка Теофалова Ангелова

3

 

 

9

Маргарита Стефанова Попова

3

3

 

10

Христо Василев Харизанов

3

 

 

11

Керанка Симеонова Атанасова

3

 

 

12

Велияна Георгиева Стоянова

 

 

 

13

Стоянка Вълканова Джендова

3

 

 

14

Севда Рускова Демирова

3

 

 

15

Северин Шибилев Огнянов

3

 

 

16

Марияна Добрева Николова

3

 

 

17

Христо Кънчев Иванов

3

 

 

18

Илияна Божилова Георгиева

3

 

 

19

Радостина Илиева Николова

3

 

 

20

Керанка Тодорова Ангелова

5

 

 

21

Искра Георгиева Димитрова

5

 

 

22

Христо Атанасов Христов

5

 

 

23

Зорка Горанова Иванова

5

 

 

24

Евелина Георгиева Димитрова

5

 

 

25

Глория Тонева Димова

5

 

 

26

Василка Найденова Трендафилова

3

 

 

27

Силвия Емилова Захариева

 

 

 

28

Румяна Веселинова Михайлова

5

 

 

29

Сейхан Мюстеджеб Кадир

 

 

 

30

Стоян Василев Стоянов

5

 

 

31

Сали Реджеб Ибрям

5

 

 

32

Пенка Върбанова Джендова

5

 

 

33

Емилия Живкова Джамбазова

 

 

 

34

Вилислав Светлозаров Панайотов

5

 

 

35

Гергана Димитрова Чалъкова

5

 

 

36

Сияна Николаева Христова

5

 

 

37

Леман Билянова Анефи

5

 

 

38

Ивелина Колева Дюлгерска

5

 

 

39

Десислава Петрова Димова

5

 

 

40

Стефан Йорданов Стефанов

5

 

 

41

Николинка Василева Сиракова

5

 

 

42

Ана Веселинова Анастасова

5

 

 

43

Даниела Райчева Гочева

5

 

 

44

Румяна Василева Димитрова

5

 

 

45

Васил Михайлов Бучаков

5

 

 

46

Иван Илиев Григоров

5

 

 

47

Христо Иванов Христов

 

 

 

48

Оля Димитрова Георгиева

5

 

 

49

Светослав Илиев Иванов

5

 

 

50

Даниел Василев Стоянов

5

 

 

51

Валери Рафаилов Савов

5

 

 

52

Боряна Георгиева Йорданова

5

 

 

53

Стефка Димитрова Стамова

5

 

 

54

Станимир Петров Клинков

 

 

 

55

Николай Георгиев Русенов

 

 

 

56

Пепа Бисерова Маринова

3

 

 

57

Розалия Драга Георгиевска

5

1

 

58

Демир Муса Сали

5

3

 

59

Анелия Желязкова Костова

5

2

 

60

Тихомир Огнянов Тодоров

5

3

 

61

Веселин Стефанов Стойков

5

1

 

62

Мери Милева Гезер

3

 

 

63

Казак Борисов Рафаилов

5

 

 

64

Господина Василева Янева

3

2

 

 

 

Списък на гражданите, чиито молби за включване в списъка за настаняване са извадени от картотеката, поради не отговарянето им на някое от задължителните условия по Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем в общински жилища и продажба на общински жилища:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Име

Група

Причини

 

 

1

Гюнайдин Анифе Руфи

 

Не живее на адреса

 

 

2

Жана Асенова Илиева

 

Не живее на адреса

 

 

3

Димитър Стефанов Златарев

 

починал

 

 

4

Илина Николаева Димитрова

 

Има декларирана собственост

 

 

5

Дарина Красимирова Анастасова

 

Не живее на адреса

 

 

6

Гюлсевим Ибрям Ахмед

 

не живее на адреса;

 

 

7

Емилия Емилова Гайдарджиева

 

Живяла е в общ.жилище, напуснала го е по собствено желание-има молба

 

 

8

Стоян Тошков Димитров

 

В списъка е

 

 

9

Мая Йорданова Павлова

 

Лицето е настанено в общинско жилище заедно с баща си Йордан Павлов

 

 

 

На осн. чл.24, ал.1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем в общински жилища и продажба на общински жилища, в 14-дневен срок от обявяването на настоящите проектосписъци, заинтересованите лица могат да правят възражения по същите, на електронния адрес: obshtina@kavarna.bg  или в деловодството на Община Каварна,гр.Каварна, ул. Добротица №26 .