Информация относно опасността от възникване на пожари в земеделски земи и защитени територии

Уведомяваме населението на община Каварна, че се забраняват палежите на стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви в земеделските земи и защитените територии-изключителна държавна собственост. Да се повиши вниманието на всички посетители на защитените територии за опасността от възникване на пожари.

При констатиране на палежи в защитените територии, незабавно да се уведомява РИОСВ – Варна на телефон 052/ 678 848  от 9.00 до 17.30 ч. и на моб. тел. 0884 290 634 след 17.30 ч. и почивните дни.

Нарушителите носят наказателна отговорност, съгласно чл.162 от Закона за опазване на околната среда.

Глобата за физически лица е от 200 до 20 000 лв., а за юридическите лица, санкцията е от 5 000 до 500 000 лв.