График за посещение на населени места от общината от мобилни екипи от служители на ОДМВР – Добрич през месец септември 2022 г.

Съгласно график, утвърден от директора на ОДМДР – Добрич през месец септември 2022 г. мобилни екипи, включващи служители от отдел „Охранителна полиция“ и сектори „Противодействие на криминалната престъпност“ и „Противодействие на икономическата престъпност“ ще проведат срещи на 29.09.2022 г. по въпроси на сигурността и реда с представители на местната власт и жители на следните населени места:

Село Свети Никола от 10:00 часа в кметството;

Село Българево от 11:00 часа в кметството.