Годишен отчет за изпъленние на ПЕЕ на Община Каварна за 2020 година

в изпълнение на чл. 12, ал. 9 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), публикува Годишен отчет за изпълнение на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) и за управление на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ за 2020 г.

Прикачени файлове