Срокове за плащане на задълженията за данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства за 2020 г.

УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,

Уведомяваме Ви, че в ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г. е приет и публикуван Закон за мерките и действията по време на извън­редното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Съгласно разпоредбата на § 26 от Закона за мерките и действията по време на извън­редното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., влизащ в сила от 24.03.2020 г.: През 2020 г. отстъпка 5 на сто се пра­ви на лицата, предплатили до 30 юни данъка върху недвижимите имоти за цялата година или данъка върху превозните средства за цялата година.

Съгласно ЗМДТ сроковете за плащане на задълженията Ви за данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства за 2020 г. са както следва:

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2020 Г.

Срок за плащане – на две равни вноски, както следва:

Първа вноска – до 30.06.2020 г.

Втора вноска – до 02.11.2020 г.

/на предплатилите за цялата година до 30.06.2020 г. се прави отстъпка 5 на сто/

ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2020 Г.

Срок за плащане – на две равни вноски, както следва:

Първа вноска – до 30.06.2020 г.

Втора вноска – до 02.11.2020 г.

/на предплатилите за цялата година до 30.04.2020 г. се прави отстъпка 5 на сто/

Вашите задължения можете да заплатите чрез:

  • Касите на отдел „Местни данъци и такси” в брой
  • Инсталирано ПОС-терминално устройство с картов носител 
  • Банков превод
  • Изипей парични преводи и платежни услуги
  • Онлайн плащане по Български пощи
  • Онлайн плащане в офиси на ДСК Банка

Банкова сметка:

Вид на

задължението

Обслужваща банка

BIC

IBAN

Код за вид плащане

ДНИ

ЦКБ Каварна

CECBBGSF

BG92 CECB 9790 84G4 0664 00

442100

ТБО

ЦКБ Каварна

CECBBGSF

BG92 CECB 9790 84G4 0664 00

442400

ДМПС

ЦКБ Каварна

CECBBGSF

BG92 CECB 9790 84G4 0664 00

442300