Обяви и съобщения

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до РУСКА ЕНЧЕВА ПЮСКЮЛИЕВА

Обяви и съобщения | 04.08.2017

Изх. № 47/04.08.2017 г.     ДО РУСКА ЕНЧЕВА ПЮСКЮЛИЕВА Адрес за кореспонденция: гр. Каварна ул. Калиакра  № 34       СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „Добротица” № 26,  етаж 1,...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до СНЕЖАНКА ЙОРДАНОВА ЖУРНАЛОВА

Обяви и съобщения | 04.08.2017

Изх. № 46/04.08.2017 г.     ДО СНЕЖАНКА ЙОРДАНОВА ЖУРНАЛОВА Адрес за кореспонденция: гр. Каварна ул. Здравец  № 3       СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „Добротица” № 26,  етаж 1,...

Временна организация на движението по ул. „Христо Ботев”

Обяви и съобщения | 02.08.2017

От 08.00 до 11.00 часа на 3.08.2017 г. се преустановява движението на пътни превозни средства по улица „Христо Ботев” в град Каварна в участъка между ул. „Сава Ганчев” и ул. „Максим Горки”.

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до "Лойд пропъртис" ЕООД

Обяви и съобщения | 02.08.2017

Изх. № 45/02.08.2017 г. ДО ЛОЙД ПРОПЪРТИС ЕООД Адрес за кореспонденция: гр. Варна ул. Свобода № 18, вх.2, ет.1, ап.1 Представляващ: Лойд Джон   СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „Добротица” № 26, етаж 1, стая 103 при инспектор Димитричка Колева...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до "Мапи оушън естейтс" ООД

Обяви и съобщения | 02.08.2017

Изх. № 44/02.08.2017 г. ДО МАПИ ОУШЪН ЕСТЕЙТС ООД Адрес за кореспонденция: гр. Варна ул. Бдин № 21а Представляващ: Майкъл Джерълд Милия   СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „Добротица” № 26, етаж 1, стая 103 при инспектор Димитричка Колева за...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до Кенет Чарлс Голди

Обяви и съобщения | 02.08.2017

Изх. № 43/02.08.2017 г. ДО КЕНЕТ ЧАРЛС ГОЛДИ Адрес за кореспонденция: гр. Каварна ул. Чайка № 3, бл. А, ап.15   СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „Добротица” № 26, етаж 1, стая 103 при инспектор Димитричка Колева за връчване на Акт за установяване...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до "Пи енд Ар риъл естейт" ЕООД

Обяви и съобщения | 01.08.2017

Изх. № 42/01.08.2017 г. ДО ПИ ЕНД АР РИЪЛ ЕСТЕЙТ ЕООД Адрес за кореспонденция: с. Топола, общ. Каварна ул. Девета № 7 Представляващ: Роксана Фенел   СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „Добротица” № 26, етаж 1, стая 103 при гл.специалист Теодора...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до "Калиакра хотелс" АД

Обяви и съобщения | 01.08.2017

Изх. № 41/01.08.2017 г. ДО КАЛИАКРА ХОТЕЛС АД Адрес за кореспонденция: гр. Каварна ул. Добротица № 22 Представляващ: Божидар Димитров Христов   СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „Добротица” № 26, етаж 1, стая 103 при инспектор Димитричка Колева...

Обявление на Заповед № 647/ 25.07.2017 г.

Обяви и съобщения | 31.07.2017

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед № 647 от 25.07.2017 г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ I-65, 66, 67 (имот с идентификатор 72693.149.136 по КККР на с. Топола) и подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ 149051 (имоти с...

Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до "Тракия кънстракшън" ЕООД

Обяви и съобщения | 27.07.2017

Изх. № 40/27.07.2017 г. ДО ТРАКИЯ КЪНСТРАКШЪН ЕООД Адрес за кореспонденция: с. Сушица общ. Стражица Представляващ: Флорин Валентин Петреску   СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26, етаж 1, стая 103 при инспектор Димитричка Колева за...