Уведомление за провеждане на растителнозащитни дейности

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва:
В периода от 24.04.2020 г. до 28.04.2020 г. от 18:30 до 22:00 часа фирма „ДИ АГРО - 8“ ЕООД, ще проведе третиране на ПШЕНИЧЕН ПОСЕВ с продукт за растителна защита/препарат, фунгицид КАПАЛО с карантинен срок 35 дни в доза 10 мл., хербицид БИАТЛОН в доза 4 гр. и инсектицид ЦИПЕРФОР в доза 20 мл. с карантинен срок 21 дни.
Третирането ще се извършва в землището на гр.Каварна в масив № 30 на площ от 100 дка., отстоящи от населеното място на 3 км., срещу трева и листни въшки.
За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря лицето: Димитър Димов.