Обяви и съобщения

Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 07.07.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва: На 10.07.2020 г. след 20:00 до 22:00 часа Георги Колев ще проведе третиране на...

Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 03.07.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва: В периода 06.07.2020 г. от 06:00 до 10:00 часа фирма „УАИН-2015“ ЕООД...

Съобщение до неизвестни лица

Обяви и съобщения | 03.07.2020

  Валидно от дата 03.07.2020 г. До дата 10.07.2020 г.   Община Каварна, на основание чл. 18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 57а, ал. (2) от Закона за устройството на територията (ЗУТ), съобщава на НЕИЗВЕСТНИ ЛИЦА, в качеството им на собственици и/или ползватели на гаражи, поставени в имоти с идентификатори 35064.501.1579; 35064.501.1578;...

Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Обяви и съобщения | 30.06.2020

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва: В периода от 03.07.2020 г. до 05.07.2020 г. от 09:00 до 20:00 часа фирма...