Обяви и съобщения

Обявление за издадена Заповед № 828/16.09.2021 г. на кмета на Община Каварна

Обяви и съобщения | 17.09.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 828/16.09.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ VI – 416 ,УПИ VIII – 475 и УПИ Х - 475, кв. 22 по плана на с. Българево, община Каварна.

Обявление за издадена Заповед № 824/16.09.2021 г. на кмета на Община Каварна

Обяви и съобщения | 17.09.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 824/16.09.2021 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ ХIХ – 262 и УПИ XVI - 261, кв. 138 по плана на гр. Каварна, община Каварна.

Съобщение до Галина Алиева

Обяви и съобщения | 14.09.2021

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Галина Алиева, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 2 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 35064.501.2024 по КККР на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич), че е издадена Заповед № 780/02.09.2021 г. на...

Съобщение

Обяви и съобщения | 03.09.2021

Община Каварна уведомява своите  граждани и гости , че в изпълнение на Заповед № РД-01-748/02.09.2021г. на  Министъра на здравеопазването  във връзка с въвеждане на временни епидемични мерки  на територията на Република България, отменя всички мероприятия,  включени в Културния календар , както и всички други, свързани с ограничителните мерки за периода  07.09.2021 г....

Съобщение за планирани строително монтажни работи по ул. „Сава Ганчев“, ул. „Райко Даскалов“ и ул. „Еранос“ в гр. Каварна

Обяви и съобщения | 31.08.2021

С настоящото Общинска администрация Каварна съобщава на всички жители и гости на гр. Каварна, че от 01.09.2021 г. (сряда) ще започне изграждане на обект: „Улична канализация по улици в гр. Каварна“, както следва: „Улична канализация по ул. „Сава Ганчев“, в участъка от ул. „Марица“ до ул. „Васил Левски“; „Улична канализация по ул....

Съобщение за планирани строително монтажни работи по ул. „Цар Калоян“ и ул. „Освобождение“ в гр. Каварна

Обяви и съобщения | 31.08.2021

С настоящото Общинска администрация Каварна съобщава на всички жители и гости на гр. Каварна, че от 01.09.2021 г. (сряда) ще започне изграждането на улична канализация и основен ремонт на водопровод по ул. „Цар Калоян“ и ул. „Освобождение“ в гр. Каварна.   Предстои въвеждане на времена организация на движение, предвиждащо частично или пълно затваряне на улиците....

Съобщение за инвестиционно предложение на ЕТ „ЛИМАН-8-ЕЛИНА КОЛЕВА“

Обяви и съобщения | 31.08.2021

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Модернизиране на сграда за отглеждане на говеда чрез изграждане на навес-пристройка към съществуваща...

Съобщение за провеждане на стрелби в района на зенитен полигон – Шабла

Обяви и съобщения | 27.08.2021

Община Каварна съобщава на гражданите, както и на всички собственици и ползватели на плавателни съдове и съоръжения за морски спортове, риболов и развлечения, че в периода от 8 до 11 септември 2021 г. с резервен ден 12 септември на  зенитния  полигон на Военновъздушните сили край Шабла и прилежащата акватория на Черно море ще се проведат стрелби от формирования на Българската армия с...